Jag tycker att boken tar upp väldigt tydligt om vad Coaching verkligen är, Jag lärde mig väldigt mycket av exempel genomgången av skillnaderna av tex. Mentorskap och Ledare.
I anskaffandet av Övnings klienter märkte jag snabbt att väldigt få vet vad en Coach faktiskt gör.

En sak som jag upplevde genom boken va att författaren försökte verkligen sälja in coaching till en coach, det gjorde att jag va mer på min vakt av vad som va skrivet än andra “självhjälps” böcker jag läst. Samtidigt som det gjorde mig på min vakt tror jag det även va bra att han sålde in Coaching som en så viktig grej då jag själv i min brist på kunskap om Coaching inte riktigt sett det som så viktigt som jag nu gör.

Sid 27:
Leaders are the greatest influencers of a organizations culture.
Jag uppfattar att han lyfter heriarkin (chefer) som den enda lösning att tillämpa coaching utöver att vara coach, vilket jag tycker blir lite smalt. jag tycker att alla skulle kunna tillämpa metoderna han beskriver och tankesätten, oavsett vart du står i pyramid schemat. Självkännedom och eget ansvar kan alla behöva. Vetskapen att ditt eget själv ledarskap påverkar andra väldigt mycket.

Jag gillar detta från boken:
Motsats till blame and kritik är nyfikenhet. Att vilja söka svar utan att döma.
Coaching is unlocking people’s potential to maximize their own performance.
The goal of coaching is to increase self-awareness and self-responsibility.
Du är som ett ekollon, som innehåller allt för att kunna gro till ett stort och magnifikt Ek träd.
Personlig utveckling och lärandet av färdigheter sker stegvis och på inget annat sätt.
Kapitel 5: “coaching is a conversation between equals” bra att tänka på som ledare. Svårt?
Kap 5: coaching ethos, bra!